Ziekenhuis voor ziekenhuis

Met het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis smeedt Memisa banden tussen Belgische ziekenhuizen en ziekenhuizen in het Zuiden. De bedoeling is onder andere om de Belgische bevolking te sensibiliseren over de problematiek van moedersterfte en de gebrekkige toegang tot gezondheidszorg in het Zuiden.

ZVZ in 90 seconden

‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ is een uniek project van Memisa VZW dat het engagement van een vierde pijler-organisatie, zijnde het ziekenhuis, omkadert door de professionaliteit van een NGO, zijnde Memisa.

Een Belgisch ziekenhuis gaat een partnerschap aan met een gezondheidszone in Afrika. Meer dan 18 ziekenhuiskoepels stapten mee in dit project sinds zijn ontstaan in 2004. Zo ontstaat er een heus solidair netwerk.

Samen sensibiliseren en mobiliseren ze de Belgische bevolking en de politiek i.v.m. de problematiek van gezondheidszorg in Afrika. Het doel is het bekomen van een meer rechtvaardige en solidaire gezondheidszorg.

ik wil deelnemen

Deelnemen
Bezig met versturen

Recent nieuws

Loop/wandelmeeting & BBQ voor Katako Kombe

  Ook dit jaar wil AZ Maria Middelares het gezondheidsproject van het ziekenhuis in Katako-Kombe (DR Congo) verder ondersteunen. Daarom organiseert ze op 3 september een loop/wandelmeeting en BBQ ten voordele van dit ziekenhuis. Place to be? Het Nachtegaalstadion,

Lees meer

Memisa gaf vorming aan 4de pijlerorganisaties

Op 9 mei 2017 vond in Gent een vormingsdag plaats voor 4de pijlerorganisaties. Memisa kreeg daarbij de kans haar werking en projecten toe te lichten aan de deelnemers. Hélène Flaam schetste bovendien een theoretisch kader omtrent medische ontwikkelingssamenwerking en

Lees meer

Ziekenhuis voor Ziekenhuis-dag – dinsdag 6 juni

Op dinsdag 6 juni vindt voor de 9de keer de Ziekenhuis voor Ziekenhuis-dag plaats. Samen met 51 solidaire ziekenhuizen blikken we terug op het afgelopen jaar én kijken we naar de toekomst.   Jaarlijks organiseert Memisa een informatiedag voor

Lees meer

Foto-expositie Lieve Blanquaert

Foto-expositie memisa

Lieve Blancquaert, fotografe en meter van Memisa, heeft samen met Memisa tien sprekende beelden geselecteerd voor deze expo. De foto’s nam ze in Afrikaanse ziekenhuizen en behandelen verschillende thema’s (bvb. een gebrek aan elektriciteit in ziekenhuizen) rond het centrale thema ‘moedersterfte’. Elke foto wordt begeleid door een tekstje.

De expo kan bij ons gratis worden ontleend!

Organiseer de expo