Campagnes

Wat?

Jaarlijks werken we met onze partnerziekenhuizen rond één centrale campagne. Het thema sluit steeds aan bij één van onze doelstellingen waarbij gestreefd wordt naar de verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, en meer specifiek van de gezondheid van moeders.

Hoe?

Jaarlijks kiest de werkgroep van onze partnerziekenhuizen een nieuw thema waarrond iedereen kan werken en bijdragen. We vinden het belangrijk om dat in samenspraak te doen opdat we onze krachten kunnen bundelen.

Bekijk de huidige campagne

Acties

Overzicht

Campagne 2016

Elk jaar verliezen 1 miljoen kinderen in Afrika hun mama door complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Memisa strijdt tegen moedersterfte met opleidingen voor medisch personeel en medisch materiaal voor kraamafdelingen.

Lees meer

Campagne 2015

Op 13 oktober 2015 lanceerden we onze nationale campagne ‘Bevallen is geen kinderspel’. Het online videospel,www.bevallenisgeenkinderspel.be werd op groot scherm voorgesteld aan het grote publiek en pers op het Muntplein in Brussel.

Lees meer

Campagne 2014

Afrikaanse ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn vaak in slechte staat, hebben onvoldoende medisch materiaal en een tekort aan medicijnen. Vaak bevallen vrouwen er op verroeste verlostafels of bij het schaarse licht van een petroleumlamp.

Lees meer

Campagne 2013

De actie ‘Mijn Mamamoment’ wil de aandacht vestigen op het enorme probleem van moedersterfte in het Zuiden. Ondanks een tendens in de goede richting overleven in 2013 duizenden vrouwen nog steeds niet wat de mooiste ervaring uit hun leven zou moeten zijn: hun zwangerschap.

Lees meer