Wat is Memisa?

Memisa is een Belgische NGO actief in medische ontwikkelingssamenwerking. We strijden voor de toegang tot gezondheidszorg, vooral voor de meest kansarmen. Het verminderen van moeder- en kindersterfte is één van onze prioriteiten. In DR Congo en Burundi geven we structurele steun aan 29 gezondheidszones en -districten, voor meer dan 4 miljoen inwoners. Ook in andere Afrikaanse landen zijn we actief.

Steun Memisa

Memisa zet zich in voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg voor de meest kansarmen. We doen dit door samen met onze partners de reeds bestaande gezondheidsstructuren te ondersteunen:

  • verbeteren van de kwaliteit van de zorg (opleidingen, materiaal, infrastructuur, medicatie,…)
  • financieel toegankelijk maken van de zorg (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen,…)
  • begeleiden van de organisatie van het gezondheidssyteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem)

Memisa doet zo aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering. Ook in België is Memisa actief. We sensibiliseren het grote publiek over de problematiek en informeren hen over de impact van onze projecten. Memisa roept op tot internationale solidariteit.

Surf naar onze website

Projecten

Memisa versterkt de basisgezondheidszorg en de lokale gezondheidsstructuren.

  • Gezondheidszorg dient zowel geografisch als financieel toegankelijk te zijn. Medische zorgen moeten betaalbaar zijn voor iedereen, ook voor mensen die langdurig ziek zijn.
  • Toegang tot gezondheidszorg dient bovendien laagdrempelig te zijn: de zorgen moeten psychologisch toegankelijk zijn, met vriendelijke gezondheidswerkers die goed kunnen luisteren zodat de patiënten zich op hun gemak voelen.
  • Ook het gebruik van eenvoudige en aangepaste methodes en technologieën die lokaal eenvoudig toegepast kunnen worden en een goed beheer van het medisch materiaal zijn onontbeerlijk.

Lees op deze pagina meer over de strategie van Memisa.
Hieronder vind je enkele thema’s en voorbeeldprojecten die binnen onze werking vallen.

Bekijk hier alle projecten

Jaarverslag

Ben je nieuwsgierig naar onze missie en visie? Onze strategie? Wil je de volledige balans of resultatenrekening raadplegen? Interesse in het maatschappelijk en milieuverslag? Lees dan de uitgebreide versie van het jaarverslag.

Volledig jaarverslag