Wat is ZVZ?

Ziekenhuis voor Ziekenhuis, een netwerk van solidaire ziekenhuizen

Met het project “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” creëert Memisa banden tussen Belgische ziekenhuizen en ziekenhuizen in Afrika.

In België vormen de ziekenhuizen van “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” samen een netwerk van solidaire ziekenhuizen. Samen informeren, sensibiliseren en mobiliseren we onze patiënten, personeel en bezoekers omtrent de grote ongelijkheid wereldwijd op het vlak van basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. Daarbij trachten we deze problematiek hoog op de politieke agenda te houden via campagnes, interpellaties en gerichte acties.

20 ziekenhuiskoepels

Dit project is ontstaan in 2004 en reeds 20 ziekenhuiskoepels (51 ziekenhuizen) nemen deel

Ik wil meedoen!

Waarom?

“Jaarlijks overlijden 300.000 vrouwen tijdens of vlak na hun zwangerschap. Moedersterfte moet teruggedrongen worden en iedereen moet toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot algemene gezondheidszorg tegen 2030.”

Dit is 1 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties goedkeurden eind 2015. De doelstellingen streven naar het uitbannen van armoede en het aanpakken van de groeiende ongelijkheid tegen 2030.

Memisa zet zich hiervoor in en wenst dit te doen met de hulp van de Belgische burgers! Om dit te bereiken is de Belg informeren cruciaal.

Daarbovenop kunnen we stellen dat het ook:

  • een unieke ervaring is voor het personeel
  • een positief imago verleent aan het ziekenhuis
  • een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de kloof tussen arm en rijk op het vlak van gezondheidszorg, en dus een warm signaal van solidariteit is
  • een professionele omkadering van de reeds aanwezige solidariteit in het ziekenhuis
  • de impact van het eventuele ingezamelde geld (van de “actieve partners”) verhoogd wordt door het in te bedden in een structureel project van Memisa

Gezondheidszones

Hoe?

Sensibilisatie

Met het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-programma  proberen we onwetendheid weg te werken door personeel, bezoekers en patiënten te  informeren over de feiten en cijfers over de toegang tot gezondheidszorg en perinatale zorgen in Afrika.We doen dit via gerichte informatieve campagnes. Dit kan via acties op het niveau van één ziekenhuis, maar zeker ook op het provinciale en nationale niveau. Zo zetten we elk jaar, in samenspraak met de solidaire ziekenhuizen, een nationale campagne rond een centraal thema op.

Enkele voorbeelden van acties binnen de campagne zijn:

·       foto’s tentoonstellen die de verschillen accentueren tussen België en Afrika,
·       een quiz,
·       een videovertoning,
·       een debat,
·       een radiospot, etc.

Advocacy

Het verbeteren van de basisgezondheidszorg voor iedereen is een werk dat loopt via vele wegen. Het werk dat we met ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ verrichten is slechts één van die wegen. Vandaar de noodzaak om de politiek verantwoordelijken op gezette tijdstippen ter verantwoording te roepen en hen te wijzen op het belang van basisgezondheidszorg binnen ontwikkelingssamenwerking.

Met Memisa, de solidaire ziekenhuizen en andere NGO’s of verenigingen, trachten we samen de politici op lokaal, nationaal en internationaal niveau te overtuigen van de mogelijkheid om tot een meer rechtvaardige en solidaire politiek te komen op het vlak van gezondheidszorg. Ook is het de bedoeling dat we gezamenlijke standpunten verdedigen op sectorale platformen zoals Be-cause Health of MASMUT.

Mogelijke acties zijn:

·       een ludieke actie richting minister voor ontwikkelingssamenwerking,
·       debatten met politici,
·       ondertekening van een charter, een petitie, enz.

“De rijkste landen besloten reeds in de jaren ‘70 dat 0,7% van hun Bruto Nationaal Inkomen naar ontwikkelingshulp moet gaan. De Belgische ontwikkelingshulp is sinds 2010 in dalende lijn en bedraagt nu slechts 0,46%. “

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking

Netwerk

Alleen is maar alleen. Daarom beogen we de creatie van een hecht netwerk van solidaire ziekenhuizen, die samen de krachten bundelen om zo voor meer sensibilisatie en politieke mobilisatie te zorgen.

Een eerste aspect is de oprichting van ‘de Werkgroep’. Dit is een vergadering waarin de solidaire ziekenhuizen overleg plegen over de campagnes, standpunten, mogelijke acties en aangelegenheden die het solidaire netwerk ZvZ aanbelangen. Deze komt zo’n driemaal per jaar samen en beslist tijdens deze vergaderingen zoveel mogelijk met unanimiteit.